Voel je goed in je hoofd én in je lijf!

 

In Beweging 'VerANDER' Coaching

Inge Rozema- de Goede

Coach 

T: 06 29016993

E: info@ibvcoaching.nl 

www.ibvcoaching.nl 
Disclaimer voor www.ibvcoaching.nl

Hieronder vind je de disclaimer van www.ibvcoaching.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door IBV Coaching. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IBV Coaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website  te gebruiken. 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met IBV Coaching te mogen claimen of te veronderstellen.

IBV Coaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

IBV Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.ibvcoaching.nl op deze pagina.